Thursday, 20 October 2011

Sonja Savić..."Moji prijatelji nisu bili od ovog sveta. I meni se sviđao taj svet koji smo izmišljali...Po stepenu samoće i upravo Patosa.Vidiš čoveka i obraduješ se,  kažem „to je taj čovek koga smo videli u SKC-u“, za Vlajka, on stoji na 24ci, i on se smeje. Kaže „gde ti živiš?“, ja kažem „ovde, na trećem spratu“. „Imaš pijanino u sobi“, ja kažem „imam!“. „Je l’ možemo da dođemo ja i moji prijatelji da sviramo kod tebe?“. To je najveća radost u mom životu."

1 comment: