Sunday, 25 September 2011

Ne mirim se..."Ne mirim se s time kad se naracija približava tv sapunici, kad se likove objašnjava njihovim djetinjstvom, kad se situacija upotrebljava kao ljepilo koje na okupu, kao u kokošinjcu, drži likove koje bi pomeo i ventilator, kad su opisi pejzaža stanke kad autor hvata dah i priprema sljedeći prizor. Ne mirim se s djelima koja olako preuzimaju  umjetničke ideje drugih autora, koja voljko prihvaćaju jezik kao sredstvo koje ne smije privlačiti pozornost na sebe, koja vjeruju u sretne završetke, laka razrješenja i ugodno bolne trenutke spoznaje. Ne mirim se s djelima koja je mogao napisati bilo koji drugi pisac."
Ben Marcus, predvodnik američke inovativne proze

No comments:

Post a Comment